V Sloveniji bi se lahko izognili večini 6137 smrti, ki jih pripisujemo covid. Prav tako bi se lahko izognili večjemu številu hospitalizacij in t.im. dolgotrajnemu kovidnemu sindromu in s tem ne bi obremenili zdravstvenega sistema, kar je bil še do nedavna kriterij za odrejanje ukrepov z odloki. Ti so sicer po večini brez zakonske podlage in je že za marsikatere izmed njih ustavno sodišče določilo, da so neustavni. Poudariti je potrebno, da epidemije uradno ni že od 15.junija 2021. Vprašanje je, kdo je odredil, da zgodnjih zdravljenj ni, razen za t.i. ranljive skupine in s kakšnimi interesi. Zagotovo pa je, da gre ob neizvajanju zgodnjih zdravljenj za hudo strokovno napako, ki nas je stala mnogo življenj. Na voljo je večje število protokolov, ki temeljijo na zdravljenju ob pojavu prvih bolezenskih simptomov in v veliki večini preprečijo smrti, hospitalizacije in t.i. dolgotrajni kovidni sindrom. Nekateri so bili znani že v letu 2020.

Na to so razni vidni posamezniki že opozarjali. Med drugim tudi dr. Andraž Teršek in drugi  strokovnjaki pravne, medicinske in drugih strok, a se pristojne inštitucije niso odzivale. Večino pacientov, ki so dejansko zboleli za covid, ne pa bili pač samo pozitivni na testu, so tako enostavno poslali domov brez zdravljenja, kjer so morali »počakati«, da se jim je stanje (dovolj) zakompliciralo, da so bili zreli za hospitalizacijo. Tako so imeli tisti, ki so se »zdravili« samoiniciativno, srečo.

V januarju in februarju 2022 je zato raziskovalka Diana Cimprič ob strokovni podpori pripravila širok pregled protokolov zgodnjega zdravljenja covid in pripravila zahtevo za razširitev zgodnjega zdravljenja na splošno populacijo in ne samo na ranljive posameznike ter oblikovanje priporočil, ki bodo javno dostopna in bolnikom na voljo v ambulanti osebnega zdravnika. Zahteva vsebuje še, da se prične začetek zdravljenja v prvih dneh po pojavu simptomov, ne pa kot rečeno, da pacienti čakajo na domu (kot je pred nekaj dnevi, v svojem pozivu za ukinitev PCT pogoja, izjavil poslanec SD Židan, ki še vedno svetuje ljudem, ki imajo simptome respiratorne okužbe, da ostanejo doma, ne pa da kontaktirajo zdravnika*). Kot pri vsaki virusni bolezni, ki je potencialno nevarna, je potrebno reagirati čim prej in ne čakati, da se bolezen razširi. Kot rečeno, se ravno zaradi priporočil zdravnikov velikokrat dogaja, da ljudje čakajo s simptomi doma, dokler niso v dihalni stiski in tako razvijejo težjo obliko, ki bi jo bilo mogoče enostavno preprečiti z zgodnjim zdravljenjem v domači oskrbi. Enako opisujejo italijanski, ameriški in drugi zdravniki, ki že dve leti s pravočasnim zdravljenjem s »starimi«, preizkušenimi in dovolj varnimi zdravili, uspešno zdravijo tudi najbolj ranljive kovidne bolnike. Na voljo je tudi večje število pričevanj.

Zahteva vsebuje tudi, da se preneha sankcionirati in diskreditirati slovenske zdravnike, ki na podlagi lastnih kliničnih izkušenj zdravijo bolnike v zgodnji fazi. Prav tako tistih, ki imajo drugačno mnenje o epidemiji in ukrepih, kot ga prikazujejo mediji in strokovna skupina NIJZ.

Z zahtevo je postavljena želja, da se omogoči uporaba zdravil, navedenih v izbranih protokolih, ki so v humani medicini v uporabi že bistveno dalj časa od novih zdravil, ki so draga in v klinični praksi nezadostno preverjena.

Zdravljenja s predlaganimi štirimi uveljavljenimi protokoli (obstaja jih več kot 30) dosegajo zavidljive rezultate – zdravniki, kot je dr. Brian M. Tyson, beležijo celo več kot 8000 ozdravljenih pacientov s praktično minimalnim številom težjih oblik poteka bolezni. Zahteva, ki je bila 11. februarja predana v Državni zbor, temelji na vseh znanstveno dostopnih podatkih o zdravljenjih in rezultatih raziskav. Samo v enem tednu je zahtevo fizično podpisalo več kot 400 ljudi, na spletu pa je število podpisov prav tako preseglo 1000. Podpisi na spletu se še zbirajo. Pri zbiranju podpisov sta sodelovali gibanji »Gibanje SOS« in »Zdrava družba«, Združenje za naravni razvoj otrok, Civilna iniciativa staršev za zaščito otrok in še nekateri drugi.

Ne moremo mimo dejstva, da so za ravnanje ob epidemiji odgovorni vlada in strokovna skupina, predvsem minister Poklukar in pred njim Gantar, ki sta za te protokole vedela ali bi morala vedeti, prav tako Mateja Logar, Lejko Zupanc, Bojana Beović, Milan Krek in drugi. Zakaj je ob tem zatajil tudi precejšen del zdravstvenega sistema, ki se je zaradi tega sesul do te mere, da je danes upad storitev ponekod celo do 50%, nekatere čakalne dobe pa so se podaljšale na več let, je neznano.

Naj spomnimo. Več mesecev smo imeli policijsko uro, trpeli smo omejitev prostosti na občine, še vedno je zdravim in blago bolnim osebam odrejan pripor na domukarantena, enako je odvzeta prostost ljudem z blagimi simptomi, hkrati pa jim je onemogočen dostop do zdravljenja in mnogi so ravno zaradi tega obnemogli in tudi umrli. Otroci v šolah so še vedno podvrženi znanstveno popolnoma neutemeljenim in za resno stroko nesmiselnim ukrepom, kot je nošenje mask in testiranje zdravih oseb.

V gibanju s široko podporo drugih napovedujejo ustanovitev posebne skupine odvetnikov, ki bo pregledala vsa dejanja, kjer obstaja sum na večje nepravilnosti v času epidemije. Zavzemajo se za to, da do zlorab ne bo več prihajalo ne ob tej, ne ob drugih epidemijah in postavljajo zahtevo tudi za prihajajoče volitve, da se ustanovi posebna skupina specializiranih državnih tožilcev, ki bo raziskala vse sume na kazniva dejanja iz naslova zlorab zdravstvenih inštrumentov v času epidemije.

Na ustavno sodišče je že bilo vloženih več ustavnih presoj vladnih odlokov in tudi dve glede sprememb razvpitega ZNB.

Zahteva v celoti in priloge:

Dostopne so na spletni povezavi PETICIJA

Priloge

Protokol FLCC preprečevanja in zgodnjega ambulantnega zdravljenja Covid-19 (za različico Delta) prevod in original 2021

FLCC Prevention and Early Outpatient Treatment Protocol for Covid-19 (for OmicronDelta variants) FLCC 2022

FLCC Management Protocol for Long Haul Covid-19 Syndrome. 2021

IppocrateOrg- Home care for Covid19 and Prevention 2021

Tabela zdravil navedenih v protokolih in njihova dostopnost v RS

McCullough et al – Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection. 2021

Združenje ameriških zdravnikov in kirurgov. Vodič v domače zdravljenje kovidne bolezni 2021 – prevod in original

WCH. Early Covid-19 Treatment Guidelines A Practical Approach to Home-Based Care for Healthy Families 2021